« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 24.11.2022 istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 24. novembril 2022 algusega kell 16.00 Uulu Põhikoolis aadressil Soometsa tee 3, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnumaa.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiri

Määruse eelnõu nr 23, II lugemine.

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast

 

 1. Osalemine Pärnu maakonna kodutute loomade varjupaiga rajamises

Otsuse eelnõu nr 54.

Ettekandja: vallavanem Külliki Kiiver

 

 1. Loa andmine sotsiaaltransporditeenuse osutamist korraldava halduslepingu sõlmimiseks

Otsuse eelnõu nr 55.

Ettekandja: vallavanem Külliki Kiiver

Kaasettekandja: sotsiaalnõunik Eha Säde

 

 1. Loa andmine Aktsiaselts Häädemeeste VK ning  osaühing Vesoka ühendamiseks

Otsuse eelnõu nr 56.

Ettekandja: vallavanem Külliki Kiiver

Kaasettekandja: arengu-planeerimiskomisjoni esimees Urmas Aava

 

 1. Sõeru-Männi, Sõeru-Lepa ja Salu detailplaneeringu algatamine

Otsuse eelnõu nr 57.

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

 

 1. Orajõe külas Looderanna kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otsuse eelnõu nr 58.

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

 

 1. Laadi külas Laane kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otsuse eelnõu nr 59.

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

 

 1. Laadi külas Jõeperve kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otsuse eelnõu nr 60.

Ettekandja: Siim Suursild

 

 1. Loa andmine hangete korraldamiseks

Otsuse eelnõu nr 61.

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

 

 1. Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022 otsuse nr 8  „Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava ning tegevuskava 2019 kuni 2022 läbivaatamise ja muutmise algatamine" muutmine

Otsuse eelnõu nr 62.

Ettekandja: abivallavanem Helve Reisenbuk

 

 1. Volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsuse eelnõu nr 63.

Ettekandja: komisjoni esimees Urmas Aava

 

 1. Tunnustuse avaldamine

Otsuse eelnõu nr 64.
Ettekandja: volikogu esimees Andrus Soopalu

 

 1. Informatsioon