« Tagasi

Toimetulekutoetuse muutus alates 1. jaanuarist 2023

Alates jaanuarist 2023 on muutunud riikliku toimetulekutoetuse taotlejatele
arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad Häädemeeste vallas. Põhiliseks
muutuseks võrreldes kehtinud määrusega on kaugkütteta eluruumidele
kehtestatud muudatus, mille kohaselt peavad kütte ostmist tõendavad
kuludokumendid olema väljastatud kas toimetulekutoetuse taotluse esitamise
eelsel või taotluse esitamise kalendrikuul. Lisaks kehtestati kaugkütteta
majapidamistele kütte ostmiseks rahaline piirnorm, milleks on 1000 eurot
majapidamise kohta kalendriaastas.

 Määrust vaata SIIT.