« Tagasi

Massiaru küla esindaja valimine Häädemeeste valla külade ümarlauale

Ootame kõiki Massiaru küla elanikke üldkoosolekule, mis toimub

Massiaru raamatukogus laupäeval,  25. märtsil 2023 kell 16.00

Päevakorras on Massiaru küla esindaja valimine Häädemeeste valla külade ümarlauale.

Külade ümarlaud moodustatakse aleviku- ja külavanematest ja/või alevikku või küla esindama nimetatud mittetulundusühingu esindajatest. Aleviku või küla(de) esindaja külade ümarlaua liikmeks nimetamine toimub aleviku või küla üldkoosolekul külaelanike poolt.

Külade ümarlauad koordineerib alevike ja külade ühistegevust. Ümarlaua pädevuses on:

  • teha ettepanekuid kohaliku elu küsimustes vallavolikogule ja –valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks;
  • teha ettepanekuid valla eelarvestrateegiasse, arengukavasse ning valdkondlikesse ja piirkondlikesse arengukavadesse;
  • avaldada arvamust ja teha ettepanekuid vallavalitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes.

Olete oodatud!