« Tagasi

Haridusvaldkonna arengukava avalikustamine

Häädemeeste Vallavolikogu algatas Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava ning tegevuskava 2019 kuni 2022 läbivaatamise ja muutmise 20. jaanuaril 2022 volikogus (otsus nr 8).

Haridusvaldkonna arengukava eelnõu on avalikustatud 21.03.2023- 3.04.2023.

Vallavalitsuse ettepanekul on lisatud arengukava eelnõu punktis 1.5 „Kitsaskohad" võimalikud Uulu Põhikooli ruumipuuduse lahendused.

Avalikustamise ajal on kõigil võimalus teha ettepanekuid eelnõu täiendamiseks või muutmiseks.

Avalikud arutelud:

Häädemeeste Seltsimajas 4.04.2023 kell 17.00

Uulu Põhikoolis                  6.04.2023 kell 17.00

 

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 13, Häädemeeste hiljemalt 3.04.2023

Arengukava eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.