« Tagasi

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine

Häädemeeste Vallavolikogu algatas Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 ülevaatamise ja muutmise 20. jaanuaril 2022 volikogus (otsus nr 9).

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2034 eelnõu on avalikustatud 21.03.2023- 3.04.2023.

Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsuse e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või kirjalikult vallamaja aadressile Pargi tee 1, Uulu või teenuskeskusesse Pärnu mnt 13, Häädemeeste hiljemalt 3.04.2023

Arengukava eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN