« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus annab tasu eest kasutusse osa Häädemeeste vallale kuuluvast Ranna kinnistust

Häädemeeste Vallavalitsus annab tasu eest kasutusse osa Häädemeeste vallale kuuluvast Ranna kinnistust (katastritunnus 84801:001:0326)

Osa Reiu külas asuvast Ranna kinnistust antakse kasutusse ajavahemikuks 01.06.2023 kuni 31.08.2023.

Kasutusse antava kinnistu osa suurus on ca 752,2 m². Kinnistul on olemas võimalus elektriliitumise ja  veeliitumise (täpsem info Aktsiaseltsilt Häädemeeste VK) kasutamiseks. Kinnistul asuvad prügikast, WC-d ja parkla. Tarbitud vee ja elektri eest tasutakse otse  Aktsiaseltsile Häädemeeste VK (tasu tarbitava vee ja elektrienergia eest ei sisaldu kinnistu kasutamise eest makstavas tasus).

Kasutusse võtjal tuleb oma tegevusi korraldades arvestada kehtivate õigusaktidega (korrakaitseseadus, alkoholiseadus, piirkonnas kehtivad heakorraeeskirjad jne).

Avaldus nimetatud kinnistu osa kasutusele võtmiseks esitada elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatuna Häädemeeste Vallavalitsusele 15. maiks 2023 (esitamise viimane tähtaeg on 15.05.2023 kell 23.59) e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee .

Avalduses märkida kasutusse võtja korrektsed rekvisiidid ning kasutamise eest pakutav tasu. Tasu märgitakse ühe (1) summana eurodes kogu kasutusele võetava ajavahemiku eest.

Avaldusele lisab avaldaja plaanitud tegevuse või tegevuste kirjeldus(ed), mida soovib kasutusse võetaval alal korraldada.

Häädemeeste Vallavalitsus annab nimetatud ala kasutusse, arvestades avalduse esitaja pakutava tasu suurust kui ka avalduse esitaja plaanitud tegevuste sobivust antud piirkonda.

Osa Ranna kinnistust antakse kasutusse juhul, kui kasutusse võtja tasub Häädemeeste Vallavalitsusele vara kasutusele andmise lepingu sõlmimise hetkeks kogu tema poolt pakutud tasu ning tagatisraha 400 eurot.  Tagatisraha 400 eurot tagastatakse kasutusele võtjale juhul, kui kasutusele võtja on pärast lepingu lõppemist 31.08.2023 kasutuses olnud ala korrastanud ning eemaldanud temale kuuluva vara hiljemalt 08.09.2023.

Küsimused kasutusse antava ala kohta esitada abivallavanem Ants Järvele (Järv) telefonil 58605785 või e-posti aadressile ants.jarv@haademeeste.ee