« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 25.05.2023. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub  25. mail 2023 algusega kell 16.00  Uulu Põhikooli aulas Soometsa tee 3, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnumaa.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine

Otsuse eelnõu nr 26

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

  1. Häädemeeste valla 2023. aasta investeerimistegevus

Otsuse eelnõu nr 27

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

  1. Meetmes „Kohaliku omavalitsuse hoonete  energiatõhusaks muutmine 2022" projektile

„Tahkuranna  Lasteaed-Algkooli  lasteaia   hooneenergiatõhususe  parandamine"  saadud toetusest loobumine

Otsuse eelnõu nr 28

Ettekandja: abivallavanem Siim Suursild

  1. Häädemeeste valla külade ümarlaua statuudi muutmine

Määruse eelnõu nr 7

Ettekandja: vallasekretär Andres Annast

  1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine

Määruse eelnõu nr 8

Ettekandja: sotsiaalnõunik Eha Säde

  1. Treimani Rahvamaja põhimäärus

Määruse eelnõu nr 9

Ettekandja: abivallavanem Helve Reisenbuk

  1. Loa andmine hanke korraldamiseks

Otsuse eelnõu nr 29

Ettekandja: vallavanem Külliki Kiiver

  1. Volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsuse eelnõu nr 30

Ettekandja: arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Urmas Aava

  1. Informatsioon