« Tagasi

Häädemeeste valla aasta ettevõtte konkurss

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja Häädemeeste valla aasta ettevõtte konkursi.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse poolt Häädemeeste valla ettevõtteid, andes iga-aastaselt välja tiitlit Häädemeeste valla aasta ettevõte.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 09. oktoobril 2023. a ettepanek, mis peab sisaldama:

1) ettevõtte üldandmeid (ametlik nimi, registrikood, kontaktandmed);

2) ettevõtte tegevuse kirjeldust;

3) ettepaneku esitamise põhjendusi, miks esitatav ettevõte väärib esiletõstmist;

4) muud esitaja jaoks olulist infot.

Ettepaneku ettevõtte konkursile esitamiseks võivad esitada kõik Häädemeeste valla elanikud, vabaühendused ja ettevõtted.

Konkursile võib esitada ettevõtteid, kes vastavad järgmistele tingimustele:

1) ettevõte on äriregistri andmetel registreeritud Häädemeeste valla territooriumil;

2) ettevõte ei ole likvideerimisel;

3) ettevõtte suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust.

Vallavalitsus registreerib ettepanekud, korraldab nendes esitatud andmete kontrolli ning viib esitatud kandidaatide vahel läbi avaliku hääletuse Häädemeeste valla veebilehel alates 16. oktoobrist kuni 06. novembrini 2023. a.

Häädemeeste valla aasta ettevõtte tiitel omistatakse enim hääli saanud ettevõttele. Läbiviidud avaliku hääletuse tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.


Konkursi võitja autasustamine toimub vallavalitsuse poolt määratud kuupäeval ja kohas. Konkursi  võitja  saab  auhinna  ja  tänukirja  ning  õiguse  kasutada  oma  dokumentides  ja reklaammaterjalides konkursil saadud tiitlit.