« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 28.09.2023. a istung


Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 28. septembril 2023 algusega kell 16.00 Häädemeeste Seltsimajas aadressil Suurküla 4, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnumaa.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord
  Määruse eelnõu nr  19, II lugemine
  Ettekandja:  planeerimis- ja maanõunik Marie Reinson.
 2. Leina külas Kulli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
  Otsuse eelnõu nr 43
  Ettekandja: planeerimis- ja maanõunik Marie Reinson.
 3. Vallavara omandamine (Lepakülas asuv Lohu tee kinnistu)
  Otsuse eelnõu  nr 44
  Ettekandja: planeerimis- ja maanõunik Marie Reinson.
 4. Häädemeeste valla heakorraeeskiri
  Määruse eelnõu nr 20, II lugemine
  Ettekandja: keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast.
 5. Volikogu tunnustuse avaldamise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
  Otsuse eelnõu nr 45
  Ettekandja: volikogu esimees Andrus Soopalu.
 6. Informatsioon