Keskkonnamet on suunanud avalikule väljapanekule Nepste loodukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu. Moodustatava Nepste looduskaitseala territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 13....

Nepste looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamisest teavitamine

  Keskkonnamet on suunanud avalikule väljapanekule Nepste loodukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu. Moodustatava Nepste looduskaitseala territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 13....

  Käesolev juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja avalikkusele mõeldud üritusi ja koosviibimisi. Nimetatud ürituste hulka...

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele

  Käesolev juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja avalikkusele mõeldud üritusi ja koosviibimisi. Nimetatud ürituste hulka...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 03.juunil 2020. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 03.06.2020 istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 03.juunil 2020. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

  Volikogu istung toimub 28.mail 2020. a algusega kell 16.00   zoom.us veebikeskkonnas   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:   ...

Häädemeeste Vallavolikogu 28.05.2020. a istung

  Volikogu istung toimub 28.mail 2020. a algusega kell 16.00   zoom.us veebikeskkonnas   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:   ...

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Kandidaate saab esitada alates ...

Märka ja esita täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Kandidaate saab esitada alates ...

  Vallavalitsus annab teada, et alates 18.05.2020 lõpetavad ametnikud töö kodukontoris ja naasevad tavapärasesse töörutiini. Vallavalitsuse ja teenuskeskuse uksed jäävad siiski...

Töökorraldusest Häädemeeste vallavalitsuses ja teenuskeskuses

  Vallavalitsus annab teada, et alates 18.05.2020 lõpetavad ametnikud töö kodukontoris ja naasevad tavapärasesse töörutiini. Vallavalitsuse ja teenuskeskuse uksed jäävad siiski...

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka...

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka...

    Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Häädemeeste aleviku Pärnu maantee ümbruse ja Lasteaia tn 5 haljastusprojektide avalikustamise. Pärnu maantee ääres on kavas...

Häädemeeste aleviku haljastusprojektide avalikustamine

    Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Häädemeeste aleviku Pärnu maantee ümbruse ja Lasteaia tn 5 haljastusprojektide avalikustamise. Pärnu maantee ääres on kavas...

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 07.mail 2020. a algusega kell 16.00 Nb! Istung toimub zoom.us veebikeskkonnas   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 07.05.2020. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 07.mail 2020. a algusega kell 16.00 Nb! Istung toimub zoom.us veebikeskkonnas   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Kommunikatsiooni Keskuse poolt on kokkupandud ja eile-täna mitme asutusega kooskõlastatud põhisõnumid volbri ja muude lähiajal terendavate avalike ürituste teemal. Kas on lubatud tähistada...

SISEMINISTEERIUMI TEAVE LÄHIAEGADE AVALIKE ÜRITUSTE TEEMAL

Kommunikatsiooni Keskuse poolt on kokkupandud ja eile-täna mitme asutusega kooskõlastatud põhisõnumid volbri ja muude lähiajal terendavate avalike ürituste teemal. Kas on lubatud tähistada...

  Järgmine suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas toimub 25.05.2020. a. Seekord kogutakse suurjäätmed kokku igalt kinnistult eraldi. Teenuse tellimiseks tuleb kindlasti ette...

SUURJÄÄTMETE VEORING 25.05.2020

  Järgmine suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas toimub 25.05.2020. a. Seekord kogutakse suurjäätmed kokku igalt kinnistult eraldi. Teenuse tellimiseks tuleb kindlasti ette...

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)   ...

Alates 27. aprillist on avatud 2020. aasta kogukondliku turvalisuse projektide Pärnumaa voor

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)   ...

  Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 16. aprilli istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise,...

Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 16. aprilli istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise

  Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 16. aprilli istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise,...

  Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada või...

Terviseamet hoiatab eriolukorra ajal levivate pettuste eest

  Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada või...

  Ootame kandideerima! Kandidaadilt ootame: vastavust kvalifikatsiooninõuetele; soovi ja valmisolekut töötamaks koolieast nooremate lastega tahet kaasa...

Häädemeeste lasteaed otsib oma kollektiivi 2 lasteaiaõpetajat

  Ootame kandideerima! Kandidaadilt ootame: vastavust kvalifikatsiooninõuetele; soovi ja valmisolekut töötamaks koolieast nooremate lastega tahet kaasa...

    Kevad on saabunud ja üha enam on tänavatel näha suuri ning väikeseid jalgrattureid. Kui rattalt tolm pühitud ja tehniline seisukord kontrollitud, siis ära unusta heita...

Noorsoopolitseinik: Noor rattur, kas mäletad?

    Kevad on saabunud ja üha enam on tänavatel näha suuri ning väikeseid jalgrattureid. Kui rattalt tolm pühitud ja tehniline seisukord kontrollitud, siis ära unusta heita...

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 16.aprillil 2020. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2020. a istung

  Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 16.aprillil 2020. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord: ...

  Kriisiolukorra väljakuulutamise algusest alates on maale suvilatesse, vanemate juurde ja ka kämpingmajadesse elama tulnud suur hulk inimesi. Tänane COVID-19 viiruskandjate arvu...

Kriisikomisjoni teade

  Kriisiolukorra väljakuulutamise algusest alates on maale suvilatesse, vanemate juurde ja ka kämpingmajadesse elama tulnud suur hulk inimesi. Tänane COVID-19 viiruskandjate arvu...

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab...

Eriolukorra täiendavad meetmed

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab...

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks! Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus...

KULU PÕLETAMINE ON KEELATUD - PÄÄSTEAMET HOIATAB

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks! Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 9