Vallavalitsus teatab, et seoses vallaeelarve kinnitamisega saavad ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused alates 10.04.2018 taotleda projektitoetusi...

Ühinemiseelse (endise) Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetusi

Vallavalitsus teatab, et seoses vallaeelarve kinnitamisega saavad ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna mittetulundusühendused alates 10.04.2018 taotleda projektitoetusi...

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

Riigihalduse minister kehtestas uue Pärnu maakonna planeeringu

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt...

      Päästeameti peadirektor keelab oma 03.04.2018. a käskkirjaga nr 1.1-3.1/135 päästesündmuse vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks Eesti Vabariigi...

Jäälemineku keeld

      Päästeameti peadirektor keelab oma 03.04.2018. a käskkirjaga nr 1.1-3.1/135 päästesündmuse vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks Eesti Vabariigi...

  Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete...

Kohaliku Omaalgatuse programm* KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist

  Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete...

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada...

Hajaasustuse programm taas avatud

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada...

  3.aprillist - 31. juulini on Häädemeeste muuseumis fotonäitus "See oli siis, aastal 19... ja nüüd aastal 2018". Näitus on tehtud  meie vabariigi 100. sünnipäevaks. ...

Näitus "See oli siis, aastal 19... ja nüüd aastal 2018"

  3.aprillist - 31. juulini on Häädemeeste muuseumis fotonäitus "See oli siis, aastal 19... ja nüüd aastal 2018". Näitus on tehtud  meie vabariigi 100. sünnipäevaks. ...

Peamised teenistusülesanded: Kõik arvete ja varadega seonduv.   Teenistuskoht Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa.   Nõuded...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatupidaja ametikoha täitmiseks

Peamised teenistusülesanded: Kõik arvete ja varadega seonduv.   Teenistuskoht Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa.   Nõuded...

Vallavolikogu istung toimub 29.märtsil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018. a istung

Vallavolikogu istung toimub 29.märtsil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev...

    Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. Üksi elava pensionäri toetust saab...

Üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama 1. aprillist

    Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. Üksi elava pensionäri toetust saab...

  Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Rail Balticu raudteega...

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

  Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Rail Balticu raudteega...

 Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.04.2018. a.   Teenistusülesanded: Valla eelarve koostamise korraldamine; Vallas raamatupidamisega seonduva korraldamine ...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi finantsjuhi ametikoha täitmiseks

 Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.04.2018. a.   Teenistusülesanded: Valla eelarve koostamise korraldamine; Vallas raamatupidamisega seonduva korraldamine ...

  Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.06.2018. a. Teenistusülesanded: Loodus- ja elukeskkonna- ning maakorraldusalase tegevuse juhtimine; Heakorra jälgimine ja...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi maa- ja keskkonnanõuniku (asenduskoht) ametikoha täitmiseks

  Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.06.2018. a. Teenistusülesanded: Loodus- ja elukeskkonna- ning maakorraldusalase tegevuse juhtimine; Heakorra jälgimine ja...

Maanteeamet teatab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest,...

Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu

Maanteeamet teatab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest,...

Avamine Uulu kultuuri ja spordikeskuses 22.veebruaril 2018 kell 11.00 Eesmärgiks on tutvustada kodukandi käsitööd, sealhulgas tutvustada läbi selle käistöö meie valla käsitöömeistreid...

Eesti Vabariigi 100. juubeli raames Liiviranna rahva käsitöö näitus

Avamine Uulu kultuuri ja spordikeskuses 22.veebruaril 2018 kell 11.00 Eesmärgiks on tutvustada kodukandi käsitööd, sealhulgas tutvustada läbi selle käistöö meie valla käsitöömeistreid...

    Häädemeeste vald on koostamas uut valla arengukava aastateks 2018 – 2023. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende...

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018 -2023 koostamise protsessi info

    Häädemeeste vald on koostamas uut valla arengukava aastateks 2018 – 2023. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende...

23. veebruar avatud: 8.30 - 12.30 Häädemeeste teeninduspunkt: 8.00 - 13.00   HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!

Häädemeeste Vallavalitsus

23. veebruar avatud: 8.30 - 12.30 Häädemeeste teeninduspunkt: 8.00 - 13.00   HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!

    Vallavolikogu istung toimub 22.veebruaril 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks...

Häädemeeste Vallavolikogu 22.02.2018. a istung

    Vallavolikogu istung toimub 22.veebruaril 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.   Kinnitamiseks...

    Teenistusülesanded: Oma valdkonnas koostöövõrgustike loomine: kultuur, MTÜ-d, sport ja huviharidus; Vallas huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine:...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kultuurinõuniku ametikoha täitmiseks

    Teenistusülesanded: Oma valdkonnas koostöövõrgustike loomine: kultuur, MTÜ-d, sport ja huviharidus; Vallas huvitegevuse korraldamine ja koordineerimine:...

Näitan: 221-238
Elemente lehe kohta 20
of 12