« Tagasi

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II etapp- Kergliiklustee Pärnu linna piirilt Postiteeni

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine -  Kergliiklustee Pärnu linnapiirilt Postiteeni.

 

Projekti lühikokkuvõte

Uulu-Pärnu kergliiklustee, 2 etapi eesmärk on suurendada jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi ehk teisisõnu suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu. Antud teelõigu rajamine aitab kaasa Pärnu linna ja Uulu sidumisele kergliiklusteega ning kergliiklusteede võrgustiku pikendadamisele Pärnumaal, luues turvalised ja ohutud võimalused säästvate liikumisviiside kasutajate, jalakäijatele ja jalgratastel liiklejaile.

 

Projekti eesmärk ja tulemused

Antud projekti üldeesmärk on suurendada jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi ehk teisisõnu suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu Pärnu linna -Uulu küla vahelisel kergliiklusteel. Paralleelselt jalgratturite arvu suurenemisega loodame ka kindlasti autode kasutuse vähenemist ning ka VIA Baltica liikluskooruse vähenemist. Samuti ka seda, et Lottemaale, Reiu randa ja golfikeskusesse saaks tulla rohkem jalgratastega külastajaid ja ei pea rajama parklaid juurde autodega tulijate tarvis.

 Täna on probleem selles, et puuduvad võimalused säästvate liikumisviiside kasutajatele (jalgsi ja jalgrattaga liiklejaile)ehk teisisõnu puudub kergliikustee Pärnu linnast – Uulu külani liiklemiseks.

Teenuste ja töökohtade paremaks kättesaadavuseks keskustes on oluline hea kergliiklusteede  võrgustiku olemasolu. Väljaspool keskusi elavate inimeste ligipääs teenustele ja töökohtadele peab olema tagatud ühistranspordi abil ning pääsemine elamualadelt ühistranspordile peab olema mööda  kergliiklusteid. Rajatavad kergliiklusteed peavad tagama ligipääsu kergliiklusteedele kõigil suurematel  elamualadel elavatele inimestele ja ligipääsu olulisematele teenustele ja asutustele. Vajalik on välja arendada korralik kergliiklusteede võrgustik keskkonnasäästliku, tervisliku, kiire, mugava ja ohutu  liikumise tagamiseks.

Uulu-Pärnu kergliiklustee II etapis  rajatakse 2,46 km pikkune valgustatud kergliiklustee Pärnu linna piirilt Rae teeni, mille tulemusel on parendatud jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi, suurendatud säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu, loodud võimalused kergteel liiklejaile Pärnu linnast, linna regioonist Uulu, Lottemaale, golfikeskusesse, Reiu randa ja tagasi.

 

Fondi nimetus Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

„Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine"

Eeltaotluse järgi:

Projekti kogumaksumus - 552 000.-

Toetus - 469 200.-

Omafinatseering - 82 800.-

Täpne maksumus selgub riigihanke tulemusel.