« Tagasi

Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee rajamine

Hankeleping sõlmiti ettevõtjaga TREFNord, maksumusega 359 545,19 eurot ilma käibemaksuta.

 

Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee rajamiseks. Hanke viitenumber e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/ on 204820.

Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.04.2019 kell 10.00. Pakkumused esitatakse ja avatakse e-riigihangete keskkonnas.

Rajatava jalg- ja jalgrattatee asukohaga tutvumise kord on avaldatud hanke alusdokumentide hulgas. Pakkumused saavad esitada üksnes ettevõtjad, kes on hanke objekti asukohaga kohapeal tutvunud ja tõendanud tutvumist hankijale.

Seoses hanke alusdokumentide täiendamisega on pakkumuste esitamise uueks tähtajaks 22.04.2019 kell 10.00.