« Tagasi

Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on möödunud.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks Häädemeeste Suurküla rannatee eajamiseks. Hanketeade ja hanke alusdokumendid on avaldatud ja kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee, hanke viitenumber 203878.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.01.2019 kell 10.00. Pakkumused esitatakse e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee.
Teabevahetus toimub e-riigihangete keskkonnas Teabevahetuse lehel.