Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine II

 

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018; 2019; 2020 ja 2021. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine II" hankemenetluses.

Hankedokumentide (edaspidi ka HD) kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole. Teave edastatakse samuti kõigile hankest huvitatud isikutele.

 

Hankija

nimi: Häädemeeste Vallavalitsus

aadress: Uulu küla Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa

telefon: 44 48 890

haademeeste@haademeeste.ee


Hanke eest vastutav isik

nimi: Valli Roosmaa

ametikoht: Häädemeeste Vallavalitsus, finantsjuht

telefon: 44 48 890

e-post: valli.roosmaa@haademeeste.ee