« Tagasi

Häädemeeste valla rohevõrgustiku piiride ja tingimuste täpsustamise uuring

 

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hankes " Häädemeeste valla rohevõrgustiku piiride ja tingimuste täpsustamise uuring".

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole. Selgitused ja täiendav teave esitatakse kõigile isikutele, kellele on saadetud hankes osalemise kutse ja kes on pakkumuse esitamise soovist teavitanud hankijat kirjalikus vormis.

 

Hankija

nimi: Häädemeeste Vallavalitsus

aadress: Pargi tee 1, Uulu küla Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa

telefon: 444 8890

haademeeste@haademeeste.ee

 

Hanke eest vastutav isik

nimi: Maia-Liisa Kasvandik

ametikoht: Häädemeeste Vallavalitsus, planeerimisnõunik

telefon: 444 8894

mob.telefon: 5300 6898

e-post: haademeeste@haademeeste.ee