Häädemeeste vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine"

Hanketeade avaldatakse e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 196179). Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee/register/) sisseloginud huvitatud isikutele. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.04.2018 kell 10.00. Pakkumused avatakse e-riigihangete keskkonnas.

Hankeleping sõlmitakse hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel kõige madalama kogumaksumusega pakkumuse esitanud kvalifitseeritud pakkujaga, kui ei esine kõigi pakkumuste tagasilükkamise aluseid.