« Tagasi

IKT vahendite hankimine Häädemeeste valla noorsootööasutustele

Lõppenud hankemenetluse tulemusena kinnitati edukaks osaühing Confemar pakkumus kogumaksumusega 16 965 eurot käibemaksuta (20 358 eurot käibemaksuga. Eduka pakkujaga on sõlmitud hankeleping.

........................

Vallavalitsus korraldab alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära jääva maksumusega hanke IKT vahendite hankimine Häädemeeste valla noorsootööasutustele.

Vastavalt Häädemeeste valla hankekorrale on ettepanekud pakkumuste esitamiseks saadetud kolmele väljavalitud ettevõtjale.

Hankedokument on tutvumiseks lisatud. Pakkumuse esitamiseks sobiva failiversiooniga hankedokumendi saamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-posti aadressil toomas.abel@haademeeste.ee.

Täpsustavate küsimuste korral saadetakse vastused neile hankest huvitatud isikutele, kes on hankedokumendi saamiseks esitanud vastavasisulise taotluse.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2018 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadrressil haademeeste@haademeeste.ee.