« Tagasi

Lihtmenetlusega riigihange "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2"

Vallavalitsus algatas hankemenetluse lihthankes viitenumbriga 179353 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2", hankelepingu objektiks on Häädemeeste aleviku rannaniidule rajatav kallasrajale viiv laud- ja killustikkattega jalgtee. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.05.2018 kell 16.00. Hankemenetlus viiakse läbi e-hankena. Teabevahetus toimub e-rhr keskkonnas teabevahetuse lehel. Teadete saamiseks peab isik olema registreerunud hankes osalejaks.

Hankedokumentidega saavad tutvuda riigihangete registrisse sisseloginud isikud.