« Tagasi

Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke "Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021" (riigihanke viitenumber 200705). Hange korraldatakse e-menetlusega.

Hanke alusdokumentidega on võimalik tutvuda kõigil huvitatud isikutel e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/ sisse logides.

Pakkumused võib esitada hanke ühes, mitmes või kõigis osades.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.09.2018 kell 10.00. Pakkumisi saab esitada üksnes e-riigihangete keskkonnas. 

Teabevahetus on võimalik vaid hanke juurde osalejatena registreerunud isikutega.

Riigihangete registris on avaldatud hankelepingu sõmimise teade.

Vallavalitsuse korraldustega nr 429 ja 430 otsustati sõlmida hankelepingud järgmiste ettevõtjatega:

osaühing UNIEN (Soometsa-Võidu-Sooküla-Papisilla-Kurmi tee piirkond) ühe töötunni maksumusega 50 eurot ilma käibemaksuta;

OÜ Lapite Farm (Ikla-Metsapoole-Treimani piirkond) ühe töötunni maksumusega 62 eurot ilma käibemaksuta;

Krapi talu perenaine (Krundi-Kabli-Majaka-Lemme-Orajõe piirkond) ühe töötunni maksumusega 58 eurot iolma käibemaksuta;

Osaühing RIKA METS (Häädemeeste alevik ja Arumetsa küla) ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.