Muinsuskaitseline järelevalve "K.Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed".

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks „K. Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed" tööde teostamisel.

Tööde käigus rekonstrueeritakse K. Pätsi mälestussamba ümbrus ja kõnniteed vastavalt Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ projektile nr 160217.

Tööde teostamise aeg: 02.04.2019 - 31.07.2019. a.

Ehitustööde teostamise lepingu järgi teostavate tööde lõpliku valmimise tähtaeg on 31.07.2019. a.
Tööde teostamise jälgimisel tuleb arvestada, et ehitaja peab olema teostanud tööd nii, et Eesti taasiseseisvumise tähistamise ajal 20.08.2019. a peab olema muru roheline.

 

Hanke eest vastutav isik: Karel Tölp Häädemeeste Vallavalitsus, vallavanem

telefon: 444 8890, 5667 3533, e-post: karel.tolp@haademeeste.ee

 

Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise. Pakkujal peab olema vastav luba/litsents muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks.

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.04.2019, kell 10.00.
Pakkumus esitada e-posti aadressil: haademeeste @haademeeste.ee
Pakkumus esitada eesti keeles.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.