Planeeringute teated

« Tagasi

Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus kehtestas Leina küla Jõulumäe detailplaneeringu 28.04.2020 korraldusega nr 210.

Planeeringuga nähakse ette Jõulumäe tervisekeskuse kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 50 hoonele (hetkel on ehitisregistris 30 hoonet). Planeeritavale alale kavandatakse olulisemate avalike ehitistena kaks spordihalli:  jalgpallihall jalgpalli, kergejõustik, discgolf jms tarbeks ja universaalhall korvpalli, käsipalli, võimlemise, vehklemine jms tarbeks. Täiendavalt on plaanis peamaja sööklatiiva väljaehitamine ning sportlaste ja treenerite majutushoonele korruse peale ehitamine. Detailplaneeringuala suurus on 16,9 ha.  Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu materjalid on avalikustatud kuulutuse alla rubriigis "Seotud failid".