COVID-19 tõttu palume vastuvõtu eelnevalt kokku leppida!

Ametnike kontaktid leiate valla koduleheküljelt: https://haademeestevald.kovtp.ee/kontaktid/ või helistades üldtelefonile 444 8890. Vastuvõtul tuleb järgida Terviseameti käitumisjuhiseid.

 

Häädemeeste vallavalitsus

Reg. nr. 77000269

e-post: haademeeste@haademeeste.ee

Pargi tee 1
Uulu küla 86502
Häädemeeste vald
PÄRNUMAA                                        

Tel.: +372 44 48890

Lahtiolekuajad:
E, K, N 8.30-17.00
T 8.30-18.00
R 8.30-16.00

 

Häädemeeste teenuskeskus                          

Pärnu mnt 13
Häädemeeste 86001
Häädemeeste vald
PÄRNUMAA

Tel. 446 4175

Lahtiolekuajad:
E-R 8.00-16.30
Lõuna 12.00-12.30
 

Arvelduskontod: 

 • As Seb pank  EE921010902001672004
 • As Swedbank EE672200001120086893


E-arvet XML-formaadis on võimalik saata meile e-arvete operaatori OMNIVA AS kaudu.
Arvele märkida kontaktisik!

Lumetõrje

Viimati uuendatud

« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022. a istung

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 20. jaanuaril  algusega kell 16.00 Jõulumäe Tervisespordikeskuses, aadressil Leina küla, Häädemeeste vald,  Pärnumaa,

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 1. Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
 2. Vallavara omandamine (Männiku põik, Laadi küla).
 3. Vallavara omandamine (Veski tee, Reiu küla).
 4. Vallavara võõrandamisest keeldumine (Supluskoha).
 5. Vallavara võõrandamisest keeldumine (Ujumiskoha).
 6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (korteriomand Tamme, Massiaru).
 7. Projekti „Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" omaosaluse garanteerimine.
 8. Häädemeeste Vallavolikogu 29. märtsi 2018  määruse nr 14 „Vallavara valitsemise kord" muutmine.
 9. Häädemeeste Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine.
 10. Häädemeeste Vallavolikogu 30.novembri 2017 määruse nr 3 „Palgajuhend" muutmine.

vaheaeg

 1. Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava ning tegevuskava 2019 kuni 2022 läbivaatamise ja muutmise algatamine.
 2. Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 ülevaatamise algatamine.
 3. Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemine.
 4. Projekti „Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" omaosaluse garanteerimine. II lugemine.
 5. Tunnustuste avaldamine.
 6. Informatsioon