« Tagasi

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 3.3. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projekt "Jaagupi sadama kalurite kai elektri- ja veevarustuse rajamine"


Häädemeeste Vallavalitsus teostab kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise meetmest eraldatud toetusega projekti „Jaagupi sadama kalurite kai elektri- ja veevarustuse rajamine". Rajatud on elektrivarustus, puurkaev ja veetrass. PRIA vahendusel eraldatud EMKF toetussumma on 26 347,07 eurot.