« Tagasi

Jalg- ja jalgrattatee rajamine Häädemeeste alevikus

Häädemeeste vallavalitsus teostab projekti jalg- ja jalgrattatee rajamiseks Häädemeeste alevikus, mida toetatakse kergliiklusteede meetme vahenditest, rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Projekti tulemusena rajatakse ligikaudu 1,2 km pikkune valgustatud jalg- ja jalgrattatee Häädemeeste alevikus Tööstuse tänava ja Asuja tee ristmike vahel. Kergtee paikneb Pärnu maantee (Rannametsa-Ikla riigitee lõik alevikus) ääres osaliselt sõidutee servas, põhiosas sõiduteest eemal. 

Projekti üldiseks eesmärgiks on liiklusohutuse tagamine riigitee 19331 Rannametsa-Ikla maantee Häädemeeste alevikku läbival lõigul; jalakäijate ja jalgratturite eraldamine tihedast mootorsõidukite liiklusest eriti suveperioodil ja Häädemeeste valla suurima elanike arvuga asula (610 elanikku 01.01.2018) elamupiirkonna ühendamine oluliste avalikku teenust pakkuvate asutuste ja üldkasutatavate hoonetega, sh haridusasutustega.Eesmärkideks on kindlustada ohutu koolitee Häädemeeste Keskkooli õpilastele ja lasteaialastele.

Projekti abikõlblik maksumus on 367 875,61 eurot, millest kergliiklusteede meetme toetus moodustab 299 053 eurot.

Projekti teostamise lõpptähtajaks on 01.07.2020.