Aasta tugispetsialist

Pärnumaa Omavalitsuste Liit jätkab traditsiooni ning juba hiliskevadel valis hariduskomisjon üleriigilisele tunnustusüritusele "Aasta õpetaja gala" esitatud kandidaatide hulgast välja Pärnumaa aasta parimad haridustöötajad.

Meie suureks rõõmuks aasta tugispetsialist on MARIS RÜÜTLI

Maris Rüütli töötab eripedagoogina neljas haridusasutuses Häädemeeste Keskkool, Metsapoole Põhikool, Kabli lasteaed, Häädemeeste lasteaed:

Maris töötab neljas haridusasutuses ning igas neist on tunne, et ta on just seal täiskohaga tööl, jõuab iga tuge vajava õpilaseni ja on nende laste parim sõber ja toetaja.

Maris leiab üles laste tugevaimad küljed, inspireerib unistama suurelt ning toetab iga oma õpilast liikumisel unistuse täitumise poole ning  aitab neil õpilastel tunda end heas mõttes erilisena. Elu on näidanud, et tema juures tuge saanud  õpilased on jõudnud kaugele. Maris leiab üles ka õpilaste nõrgad kohad ning arendab lapsi parimal moel. Marisel on head suhted kõikide lasteasutuste  töötajatega. Tema  nõuandeid vajavad ja saavad nii lapsed, õpetajad kui lapsevanemad.

Lapsed tunnevad tema juuresolekul end turvaliselt. Koroonaperioodil on olnud just Maris see, kellega HEV-lapsed kõige rohkem  suhtlevad ning kellele oma muresid kurdavad. Nad teavad, et Maris ei jäta ühtki muret lahendamata. Lapsed usaldavad Marist.

Maris on suurepärase analüüsivõimega. Kõik laste kohta täidetud dokumendid on alati väga põhjalikud. Ta analüüsib laste õpitegevust igast suunast, et ikka lapse sisu saaks parimal moel välja toodud. Marise üks olulisemaid isikuomadusi on tema eriline empaatiavõime. Ta oskab asetada ennast teiste olukordadesse. Tema suhtlemisoskus on võrratu - ta oskab vastavalt vajadusele suhelda nii lapse kui täiskasvanu tasandil. Tal on suurepärane oskus kohandada end lapse tasemega.

Marist armastavad kõik - nii õpilased, lapsevanemad kui ka kolleegid. Tema huumorimeel on lihtsalt võrratu. Tegelikult hoolib Maris kõigist ja kõigest.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu vastuvõtt ning parimate tunnustamine toimub 4. oktoobril 2022 kell 16.00.