« Tagasi

Ettepanekuid valla teehoiukavasse saab teha 17. märtsini

Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020 - 2023 koostamine.

Kuni 17. märtsini kell 15.00 on kõigil valla elanikel võimalik esitada ettepanekuid (sh muudatus-, täiendus- ja parandusettepanekuid) Häädemeeste valla teehoiukavasse e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee või postitatult Häädemeeste Vallavalitsuse nimele aadressidel Pargi tee 1 Uulu 86502 ja Pärnu mnt 13 Häädemeeste 86001.

Laekunud ettepanekute AVALIK ARUTELU toimub

teisipäeval, 17. märtsil kell 17.00 majanduskomisjoni istungil

Häädemeeste vallamajas Uulus, aadressiga Pargi tee 1.

Häädemeeste valla kodulehel http://haademeestevald.kovtp.ee/teed on võimalik tutvuda 2019.aastal volikogu poolt kinnitatud Teehoiukavaga aastateks 2019 -2022.