Häädemeeste lasteaed võtab tööle sõimerühma õpetaja