« Tagasi

Häädemeeste teenuskeskus asub ajutiselt rendipinnal

Häädemeeste teenuskeskuse hoone sisemiste rekonstrueerimistöödega seoses asuvad sealsete vallaametnike tööruumid alates 25. jaanuarist 2021 ajutiselt rendipinnal aadressil Pärnu mnt 40, Häädemeeste alevik (COOP Konsumi poe 2. korrusel). Samas toimub ka kodanike vastuvõtt, arvestades kehtivaid piiranguid. Ruumid on juba tuttavad ühinemiseelse Häädemeeste valla ajast, sissepääs asub hoone põhjapoolses otsas. Uksele palume läheneda kaupluse ukse poolt, kuna varasema sissepääsu asukohas asub suur lomp.

Teenuskeskuse tegevus jätkub asendusruumides kuni teenuskeskuse hoone sisetööde lõpetamiseni eeldatavalt käesoleva aasta augusti lõpus. Võimalikest muudatustest teatatakse vallalehes ja valla kodulehel.
 

Arendusnõunik Toomas Abel 446 4175, 5819 0592 toomas.abel@haademeeste.ee  
Majandus- ja ehitusnõunik Jaak Vapper 446 4175, 5559 3790 jaak.vapper@haademeeste.ee  
Kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison 446 5100, 5358 5406 aire.kallasmaddison@haademeeste.ee  
Sotsiaaltöö spetsialist Sandra Rebane 446 5246, 5346 7102 sandra.rebane@haademeeste.ee Vastuvõtt T, N 8.00-12.00,  12.30-16.30
Nooreminspektor Lauri Luberg 446 4175 (teave edastatakse) haademeeste@haademeeste.ee  
Sekretär Maarika Atka 446 4175, 5669 2175 maarika.atka@haademeeste.ee