Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019 - 2024 eelnõu avalikustamine

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019 - 2024 eelnõu dokumendid on leitavad aadressil: http://haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad