« Tagasi

Häädemeeste valla arengukava muutmise eelnõu avalikustamine

HÄÄDEMEESTE VALLA ARENGUKAVA MUUTMISE EELNÕU

Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) avalikustatakse alates

13.07.2020 kuni 9.oktoobrini 2020 valla kodulehel:

https: haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad 

Koroonakriisist põhjustatud eriolukorra tõttu toimub riigi eelarvestrateegia aastateks 2021- 2024 vastuvõtmine septembriset KOVid saaksid arvestada riigi eelarvestrateegia põhimõtetega, otsustas Riigikogu 2020. a suhtes KOV arengukava muutmise ja eelarvestrateegia tähtaega pikendada. Sellest tulenevalt peame valla arengukava juurde kuuluva eelarvestrateegia avalikustama hiljem, lisades selle septembri lõpul eelnõu juurde.

Täiendavaid ettepanekud saate esitada arengukava eelnõule jooksvalt 9.oktoobrini 2020:

  • e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
  •  kirjalikult posti teel  Häädemeeste Vallavalitsusele  Pargi tee 1, Uulu 86502 Häädemeeste Vallavalitsus või Häädemeeste Teenuskeskusele Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001;
  • käsipostiga vallavalitsus või teenuskeskus ukse kõrval asuvatesse postkastidesse;
  • läbi digitaalse keskkonna EVALD, mis on kättesaadav Häädemeeste valla koduleheküljelt haademeestevald.kovtp.ee

Arengukava avalik arutelu korraldatakse Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 13.10.2020 kell 16.00.

Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta oktoobrikuu istungile.

Häädemeeste valla arengukava 2020 - 2025 eelnõu (seletuskiri)

Häädemeeste valla arengukava 2020 - 2025 lisa 1 tegevuskava eelnõu