« Tagasi

Häädemeeste valla arengukava

Häädemeeste Vallavolikogu algatas 25. aprilli volikogu istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018 -2023 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:

  • Ettepanekute esitamiseks korraldada rahvakoosolekud

Häädemeestel seltsimaja  ruumides 21.05.2019 kell 18.00;

Võistes külakeskuses Tahku Tares 28.05.2019 kell 18.00.

  • Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 20.06.2019;
  • Arengukava eelnõu avalikustatakse  alates 08.07 kuni 09.08.2019 (vähemalt 3 nädalat).
  • Arengukava avalik arutelu toimub Uulus Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 12.08. 2019 kell  16.00.
  • Esitada arengukava esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta augustikuu istungile.