« Tagasi

Häädemeeste valla kriisikomisjoni infokiri

21.01.2021
 

Koroonaviiruse kiire levik on nüüdseks haaranud Pärnumaa.

Sellele on kindlasti tõuke andnud pühade aegne siseturism, kuid tagajärgedega tuleb meil hakkama saada.

Maakonna kriisikomisjon otsustas, et kõiki koole ei sunnita distantsõppele üle minema, vaid lähtutakse vajadusest. Küll aga peab kriisikomisjon tarvilikuks hakata piirama nii laste kui täiskasvanute huviharidust kahe järgneva nädala jooksul. Samuti tõhustavad Terviseamet ning Politsei- ja piirivalveamet järelevalvet ja Terviseamet võib hakata määrama trahve, kui rikutakse isolatsioonireeglit. Suurimaid probleeme esineb koolides hajutusnõude täitmisega.

Kohalikud omavalitsused peavad hakkama jälgima, et koolid täidaksid senisest enam vahe hoidmise, vahetundidel hajutamise nõuet ega korraldaks üritusi. Üks viiruse leviku põhjusi on ka töötajate ristkasutus asutuste vahel.

Eelnevast lähtudes soovitab Häädemeeste valla kriisikomisjon alates 25.01.2021. a:

  • Korraldada kontaktõppe korral töö nii, et minimeerida ka kooli sisesed erinevate klasside kokkupuuted (vahetunnid erineval ajal, muud kokkupuutekohad);
  • Paluda õpetajatel mitte koguneda  õpetajate tubades grupiviisiliselt;
  • Tõhustada maskide kandmist asutuste siseselt;
  • Lõpetada koolides ja lasteaedades ning noortekeskuses ja noortetubades  huvitegevus, kus osalevad erinevate klasside, rühmade ja koolide lapsed, (esialgu kaheks nädalaks);
  • Mitte korraldada mingeid ühiseid väljasõite ega spordipäevi, kus puudub individuaalse distantsi hoidmise võimalus;
  • Püüda viia ajutiselt  miinimumi õpetajate ristkasutus asutuste vahel. Õpetaja võiks valida suurema koormusega asutuse, kus käib füüsiliselt ning ülejäänutes püüda korraldada tegevus virtuaalselt nii, et lapsed on koolis klassis;
  • Viia miinimumi kõik sotsiaalsed kontaktid ning levitada seda sõnumit ka lastevanematele;
  • Lastevanematel tõsiselt kaaluda lapse saatmist linna huviharidusasutustesse, kus käivad koos erinevate piirkondade ja koolide lapsed;
  • Valla allasutustes viia miinimumi töötajate vahelised kontaktid, et haigusjuhtumi korral oleks asutusel teiste töötajatega võimalik edasi toimida. Seepärast kasutada kodukontoris töötamise võimalust maksimaalselt ning korraldada töö nii, et kabinetis ei oleks üle ühe inimese. Ka asutuste sisesed koosolekud viia läbi virtuaalselt. Kanda asutuste siseselt kaitsevahendeid (mask, visiir).

Piirangute täitmist, eriti koolidel, on  raske korraldada, kuid ainult kontaktide piiramisega saame vähendada haiguse levikut.

Täna on eneseisolatsioonis ja koduõppel terve Tahkuranna kooli osa ja osa lasteaiast. Samuti Häädemeeste KK üks klass. Oht on meile lähemal, kui seda tahaksime. Seepärast paneme kõigile südamele, et levitame SOTSIAALSE DISTANTSI sõnumit ja käitume ise selle kohaselt.