« Tagasi

Häädemeeste valla metsade osalemine valikraiete teadusprojektis

 

Eesti Maaülikool ja RMK soovivad liita 5 Kabli ja Ikla vahelisele alale jäävat metsaeraldist teadusprojekti „Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid". Projektis osalemine võimaldab säilitada piirkonnas ilusad elujõulised männimetsad ja saada teaduspõhiseid fakte luitemännikute majandamiseks valikraietega.
Töödega alustamine on kavandatud märtsi algusesse 2021.

RMK ootab kohalike elanike küsimusi ja ettepanekuid hiljemalt 22. veebruariks 2021 aadressile parnumaa@rmk.ee. Samale aadressile palume edastada võimalik huvi kohtumisest metsas, et saada selgitusi planeeritavate tööde osas.

Kaartidel on kollasega märgitud teadusprojekti planeeritavad eraldised (OJ184-11; OJ190-15,16; OJ191-3,4). Lisainfo www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud