« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusvaldkonna abivallavanema ametikoha täitmiseks.

Teenistusülesanded:

 • Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, Häädemeeste valla põhimäärusest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning vallavanema käskkirjadest tulenevate ülesannete täitmise korraldamine.
 • Korraldab vallavara haldamise ja ehitamise strateegia koostamist ning vallavara haldamist.
 • Vallale kuuluvate taristute ehitus- ja renoveerimisprojektide juhtimine.
 • Ehitus- ja keskkonnaalase järelevalve korraldamine.
 • Ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule.
 • Vallavanema poolt esitatud muude ühekordsete ülesannete täitmine.

Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus või vähemalt 5 aastane töökogemus samas valdkonnas
 • arvuti kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • oskama koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud nõudeid;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsiooni kiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 14.07.2020. a. kell 10.00 aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „EHITUSVALDKONNA ABIVALLAVANEMA KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.