« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi finantsjuhi ametikoha täitmiseks

 Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.04.2018. a.

 

Teenistusülesanded:

 • Valla eelarve koostamise korraldamine;
 • Vallas raamatupidamisega seonduva korraldamine
 • Raamatupidamise aastaaruande koostamine

Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

Nõuded kandidaadile:

 • Erialane kõrgharidus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • Usaldusväärsus, kohusetunne, korrektsus, viisakus, vastutustunne.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsiooni kri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 21.03.2018. a. aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „FINANTSJUHI KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.