« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Häädemeeste Muuseumi juhataja vaba ametikoha täitmiseks.

Häädemeeste Muuseum on üldsusele avatud  kultuuri– ja haridusasutus, mille ülesanne  on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. Tagades   piirkonnale olulise pärandi kogumine, säilitamine ja eksponeerimine.

Juhataja peamiseks ülesandeks on:

 • Muuseumi tegevuse tulemuslik juhtimine vastavalt muuseumiseadusele ning muuseumi põhimäärusele;
 • Muuseumikogude nõuetekohane arvele võtmine, säilitamine, inventeerimine,  eksponeerimine ja sihipärane täiendamine;
 • Tiheda koostöö jätkamine ja uute koostöövormide leidmine valla haridusasutustega kultuuripärandi  tutvustamiseks lastele ja noortele;
 • Muuseumis oleva kultuuripärandi vahendamine avalikkusele näituste, trükiste, loengute, giidituuride, ajakirjanduse ja avalike ürituste kaudu.

 Nõuded kandidaadile:

 • Vähemalt keskharidus ning  kasuks tuleb eriharidus ajaloo, kultuuri, turismi või haridusvallas;
 • töökogemus töötamisel  inimestega, hea suhtlemis- , koostöö-, ja eneseväljendusoskus;
 • avatus, loovus ja algatusvõime;
 • huvi ajaloo ja kultuuripärandi vastu;
 • ametikohale vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus;
 • juhilubade olemasolu;
 • eesti keele oskus B(2) tasemel, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Kasuks tuleb:

 • Tahe ennast ja oma juhitavat asutust arendada;
 • Kogemus töötamisel haridus, kultuuri, turismi või ajaloo valdkonnas;
 • Piirkonna ja kogukonna tundmine;
 • Projektide kirjutamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • Töökoormust 0,5 ametikohta;
 • eneseteostusvõimalust muuseumi  kaasajastamisel ja valdkonna arendamisel.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga ja CV, haridust kinnitavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 3. veebruariks 2021. a e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „ Muuseumi juhataja konkurss" või postiga Häädemeeste Vallavalitsusele Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa.