« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnanõuniku ametikoha täitmiseks.

 

 

 

Teenistusülesanded:

 • keskkonnaalase tegevuse juhtimine vallas, keskkonnaalaste õigusaktide täitmine oma pädevuse ulatuses;
 • keskkonna- ja heakorraalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine vallavolikogule ja vallavalitsusele ning nende esitamine istungitel;
 • keskkonnaalaste projektide rahastustaotluste koostamine ja projektide elluviimine.

Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus või vähemalt 5 aastane töökogemus samas valdkonnas
 • arvuti kasutamise oskus;
 • teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
 • oskama koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud nõudeid;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses.

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 30.12.2019. a aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „KESKKONNANÕUNIKU KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.