« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi maa- ja keskkonnanõuniku (asenduskoht) ametikoha täitmiseks

 

Eeldatav teenistuskohale asumise aeg 01.06.2018. a.

Teenistusülesanded:

 • Loodus- ja elukeskkonna- ning maakorraldusalase tegevuse juhtimine;
 • Heakorra jälgimine ja vajadusel ettekirjutuste tegemine;
 • Jäätmeregistri pidamine ja jäätmemajanduse korraldamine;
 • Maamaksu arvestamine ja andmete edastamine Rahandusministeeriumisse

Teenistuskoht Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

Nõuded kandidaadile:

 • Erialane kõrgharidus või kõrgharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • Usaldusväärsus, kohusetunne, korrektsus, viisakus, vastutustunne.

Kasuks tuleb:

 • avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
 • eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;

Nõutavad dokumendid:

 • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsiooni kri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 21.03.2018. a. aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „MAA- JA KESKKONNANÕUNIKU KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.