« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Vesoka ja AS Häädemeeste VK juhataja vaba ametikoha täitmiseks

 

 

OÜ Vesoka  ja AS Häädemeeste VK osutavad Häädemeeste vallas elamumajandusega seonduvaid teenuseid era- ja juriidilistele isikutele. Ettevõttete peamised tegutsemisvaldkonnad on vee- ja kanalisatsioonimajandus ning heakord.

 

Juhataja peamiseks ülesandeks on:

 • ettevõttete tulemusliku ja efektiivse töö tagamine, sh äriühingute majandustegevuse ja personali juhtimine ning arendamine;
 • kvaliteetne ja õigeaegne teenuste osutamine tellijatele.

Nõuded kandidaadile:

 • Vähemalt keskharidus, kasuks tuleb majanduslik ja/või tehniline eriharidus;
 • töökogemus inimestega, hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • juhilubade olemasolu;
 • arvuti kasutamise oskus (Excel, Word, Outlook);
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • analüüsivõime, iseseisvus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus sektoris või juhtival kohal (äriühingus);
 • teadmised majandusest, ettevõtte tegevusvaldkonnast ja seda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eelarve kujunemise ja kohaliku omavalitsuse tundmine;
 • projektijuhtimise ja -kirjutamise teadmised ja kogemused;
 • võõrkeelte oskus;
 • Reoveepuhasti operaatori tunnistus.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostusvõimalust ettevõtete kaasajastamisel ja valdkonna arendamisel;
 • töötasu 2400 eurot kuus (1200+1200 eurot);
 • ametiauto ja –telefoni kasutamise võimalus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Avaldus koos motivatsioonikirja ja nägemusega ettevõtte tulevikust, CV, haridust kinnitavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 3. veebruariks 2021. a e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „Juhataja konkurss" või postiga Häädemeeste Vallavalitsusele Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa.

 

Lisainfo tel. +372 5667 3533.