« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatupidaja ametikoha täitmiseks

Peamised teenistusülesanded:

  • Kõik arvete ja varadega seonduv.

 

Teenistuskoht Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa.

 

Nõuded kandidaadile:

  • Vähemalt erialane keskeri haridus ja töökogemus;
  • Teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;
  • Eesti keele oskus kõrgtasemel.

 

Kasuks tuleb:

  • Avaliku teenistusega seotud õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine;
  • Eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses;
  • Kantseleitehnika kasutamise oskus.

 

Nõutavad dokumendid:

  • Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
  • Elulookirjeldus;
  • Haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 13.04.2018. a aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab telefonil 444 8890.