« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha peamine eesmärk: Häädemeeste vallaelanike kultuuri-, spordi-  ja huvitegevuse koordineerimine ja  korraldamine ning võimaluste loomine vaba aja veetmiseks Uulu Kultuuri ja Spordikeskuses. Kultuuripärandi ja kohalike traditsioonide hoidmine koostöös kogukonnaga.. Noorsootöö valdkonna korraldamine vallas.

Töökoht:  Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald Pärnumaa.

 Nõutavad teadmised, oskused ja kogemused:

 • Kõrgharidus; kultuuri-, spordi- ja  noorsootöö alane kogemus;
 • Meeskonna juhtimise kogemus;                                       
 • põhjalikud teadmised oma töövald­kondades;
 • ametikohale vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitlemise oskus;
 • juhilubade olemasolu
 • eesti keele oskus B (2) tasemel, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil

Vajalik on:

 • hea suhtlemisoskus;
 • valmisolek meeskonnatööks
 • avatus, loovus ja algatusvõime;
 • oskus innustada ja kaasata kogukonda
 • otsustus- ja vastutusvõime;
 • pingetaluvus

Nõutavad dokumendid:

 • Elulookirjeldus;
 • Haridust tõendava dokumendi koopia.
 • Motivatsioonikiri

 

Dokumendid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsusele hiljemalt 14.10.2019. a aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnu maakond või digiallkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „KONKURSS"

Täiendavat informatsiooni täidetava töökoha kohta saab telefonil 444 8890.ja 520 2292 (humanitaarvaldkonna abivallavanem)