« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 25.06.2020 istung

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 25. juunil 2020. a algusega kell 16.00
NB! Istung toimub Häädemeeste Keskkooli aulas/söögisaalis. Kell 18.00 toimub Häädemeeste kergliiklustee avamine ja ringsõit Häädemeeste alevikus.
Vajadusel jätkub volikogu istung.
 
Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:
1. Häädemeeste valla 2019.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine 
2. Loa andmine laenu võtmiseks I lugemine 
3. Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks (sotsiaaltransport) .
4. Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Reservfondist raha eraldamine I lugemine 
5. Loa andmine laenu võtmiseks II lugemine. Vastuvõtmine 
6. Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks (sotsiaaltransport) II lugemine. Vastuvõtmine 
7. Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Reservfondist raha eraldamine II lugemine. vastuvõtmine 
8. Orajõe küla Meierei kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 
9. Vallavara tasuta kasutamiseks andmine 
10. Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 2018.a määruse nr 25 "Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord" muutmine 
11. Elanike küsitlemise korraldamise kord Häädemeeste vallas 
12. Informatsioon
Õigusaktide eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN Majandusaasta aruanne sisaldub audiitori aruande digiümbrikus.