« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 26.04.2018. a istung

 

Volikogu istung toimub 26. aprillil 2018.a algusega kell 16.00 Metsapoole Põhikoolis aadressil Treimani küla Häädemeeste vald.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

  1. Aktsiaseltsi Häädemeeste VK põhikirja muutmine ja aktsiakapitali suurendamine (otsuse eelnõu nr 39) Ettekandja vallavanem Karel Tölp

  2. Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018-2021 kinnitamine (otsuse eelnõu nr 40) Ettekandja vallavanem Karel Tölp

  3. Sihtasutuse Luitemaa lõpetamine  (otsuse eelnõu nr 41) Ettekandja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik

  4. Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korra kehtestamine (määruse eelnõu nr 15) Ettekandja sotsiaalnõunik Eha Säde

  5. Häädemeeste Vallavolikogu 30.novembri 2017 määruse nr 3 „Palgajuhend" muutmine (määruse eelnõu nr 16) Ettekandja vallavanem Karel Tölp

  6. Häädemeeste valla tunnustuse avaldamise korra kehtestamine (määruse eelnõu nr 17) Ettekandja kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison

  7. Informatsioon

 

Eelnõudega saate tutvuda Häädemeeste valla dokumendiregistris.