Häädemeeste Vallavolikogu 26.09.2019. a istung

 

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 26. septembril 2019. a algusega kell 16.00 Soometsa Külamajas aadressil Soometsa küla, Häädemeeste vald.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

  1. Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 vastuvõtmine. I lugemine (määruse eelnõu nr 15) Ettekandja- arendusspetsialist Tiiu Sommer, Kaasettekandja- finantsjuht Valli Roosmaa, Kaasettekandja- vallavanem Karel Tölp
  2. Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse „Kabli Seltsimaja" tegevuse lõpetamine  (määruse eelnõu nr 16) Ettekandja- kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison
  3. Volituse andmine elektrienergia ühishanke korraldamiseks (otsuse eelnõu nr 36) Ettekandja vallavanem Karel Tölp
  4. Reservfondist raha eraldamine Häädemeeste Lasteaia personalikuludeks (otsuse eelnõu nr 37) Ettekandja-abivallavanem Helve Reisenbuk
  5. Reservfondist raha eraldamine Kabli Seltsimaja lisatööde teostamiseks (otsuse eelnõu nr 38) Ettekandja-abivallavanem Jaak Vapper
  6. Informatsioon

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.