« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 28.01.2021. a istung

Volikogu istung toimub 28. jaanuaril 2021. a algusega kell 16.00  zoom.us veebikeskkonnas.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (otsuse eelnõu nr 1)
 2. Loa andmine kingi vastuvõtmiseks (otsuse eelnõu nr 2)                     
 3. Otsuse kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 3)
 4. Jaagupi sadama kontsessioonilepingu lõpetamine (otsuse eelnõu nr 4)
 5. OÜ Vesoka laenu garanteerimine Võiste aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks, sealhulgas reoveepuhasti rekonstrueerimiseks (otsuse eelnõu nr 5)
 6. Nõusoleku andmine vallavara tasuta võõrandamiseks OÜ-le Vesoka ja OÜ Vesoka osakapitali suurendamiseks ülekursiga mitterahalise sissemakse teel (otsuse eelnõu nr 6)
 7. Osaühing Vesoka põhikirja muutmine (otsuse eelnõu nr 7)
 8. Tahkuranna Vallavolikogu 27.04.2017.a otsuse nr 37 „Sundvalduse seadmine" muutmine (otsuse eelnõu nr 8)
 9. Häädemeeste valla 2021.aasta eelarve vastuvõtmine. I lugemise jätkamine  (määruse  eelnõu nr 1)
 10. Informatsioon
 • S. Jõgiste selgitustaotlus
 • RMK raietest rannamännikutes

 

Volikogu istungi link: https://us02web.zoom.us/j/85081144060?pwd=bzZ0M0kzK3htRndxSUpiNm5KLzlRQT09