« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 28.02.2019. a istung

 

 

toimub algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluste kehtestamine (määruse eelnõu nr 3)
  Ettekandja-humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve Reisenbuk
 2. Häädemeeste valla noortevolikogu põhimääruse kinnitamine (määruse eelnõu nr 4)
  Ettekandja-kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison
 3. Hajaasustuse programmis osalemine (otsuse eelnõu nr 13)
  Ettekandja-planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (otsuse eelnõu nr 14)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 5. Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmiseks nõusoleku andmine (otsuse eelnõu nr 15)
  Ettekandja-arendusnõunik Toomas Abel
 6. Vee-ettevõtja määramine (otsuse eelnõu nr 16)
  Ettekandja-arendusspetsialist Tiiu Sommer
 7. Häädemeeste Vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine (otsuse eelnõu nr 17)
  Ettekandja-komisjoni esimees Argo Mengel
 8. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN