« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 28.03.2019. a istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 28.märtsil 2019.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

 

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (otsuse eelnõu nr 17)
 2. Võidu külas Liiva tee kaitsevööndi vähendamine (otsuse eelnõu nr 18)
 3. Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine 2019. aastal (otsuse eelnõu nr 19)
 4. Pädevuse delegeerimine (määruse eelnõu nr 5)
 5. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (määruse eelnõu nr 6)
 6. Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord (määruse eelnõu nr 7)
 7. Häädemeeste valla 2019.aasta eelarve II lugemine. Eelarve vastuvõtmine (määruse eelnõu nr 8)
 8. Häädemeeste Vallavolikogu 30.novembri 2017 määruse nr 3 „Palgajuhend" muutmine(määruse eelnõu nr 9)
 9. Häädemeeste Vallavolikogu 20.detsembri 2018 otsuse nr 81 "Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine"  muutmine (otsuse eelnõu nr 20)
 10. Loa andmine laenu võtmiseks (otsuse eelnõu nr 21)
 11. Vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (otsuse eelnõu nr 22)
 12. Vallavanema töötasu määramine (otsuse eelnõu nr 23)
 13. Häädemeeste Vallavolikogu 09.novembri 2017.a määruse nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine (määruse eelnõu nr 10)
 14. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN