« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 28.06.2018. a istung

 

 

Häädemeeste vallavolikogu istung toimub 28.juunil 2018.a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Päevakord:

 1. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (otsuse eelnõu nr 45) Ettekandja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
 2. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotluse kohta (otsuse eelnõu nr 46) Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg
 3. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotluse kohta (otsuse eelnõu nr 47) Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg
 4. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord (määruse eelnõu nr 17) Ettekandja sotsiaalnõunik Eha Säde
 5. Häädemeeste valla 2017.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine (otsuse eelnõu nr 48) Ettekandja finantsjuht Valli Roosmaa, kaasettekandja vallavanem Karel Tölp, kaasettekandja revisjonikomisjoni aseesimees Urmas Aava
 6. Tahkuranna valla 2017.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine (otsuse eelnõu nr 49) Ettekandja finantsjuht Valli Roosmaa, kaasettekandja vallavanem Karel Tölp, kaasettekandja revisjonikomisjoni aseesimees Urmas Aava
 7. Volikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisus muudatuste tegemine (otsuse eelnõu nr 50) Ettekandja alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Aule Kink
 8. Vallavanema puhkusele lubamine (otsuse eelnõu nr 51) Ettekandja volikogu esimees Andrus Soopalu
 9. Häädemeeste Vallavolikogu 29.märtsi 2018.a määruse nr 14 „Vallavara valitsemise kord" muutmine (määruse eelnõu nr 18) Ettekandja vallavanem Karel Tölp
 10. Häädemeeste valla põhimääruse kinnitamine (määruse eelnõu nr 19) Ettekandja vallasekretär Ulvi Poopuu, kaasettekandja vallavanem Karel Tölp
 11. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.