« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 28.11.2019. a istung

 

Volikogu istung toimub 28. novembril 2019. a algusega kell 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

INFORMATSIOON Pärnu Politseijaoskonna Häädemeeste piirkonna politseinike lühiülevaade politseipiirkonna õiguskorrast.

Ettekandjad:   piirkonnavanem Tõnu Kivis; Piirkonnapolitseinik Rauno Lensment; Noorsoopolitseinik Heidi Sosi

 1. Häädemeeste Hooldekodu nime muutmine (otsuse eelnõu nr 43)
  Ettekandja-abivallavanem Helve Reisenbuk
 2. Häädemeeste Eakate Kodu põhimääruse kinnitamine (määruse eelnõu nr 18)
  Ettekandja-abivallavanem Helve Reisenbuk
 3.  Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" tegevuskava ülevaatamine (otsuse eelnõu nr 44)
  Ettekandja- arendusspetsialist Tiiu Sommer
  Kaasettekandja-vallavanem Karel Tölp
 4. Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2019-2022 vastuvõtmine. I lugemise jätkamine (määruse eelnõu nr 19)
  Ettekandja-abivallavanem Helve Reisenbuk
  Kaasettekandja-vallavanem Karel Tölp
 5. Häädemeeste valla aukodaniku nimetuse andmine (otsuse eelnõu nr 45)
  Ettekandja-tunnustuse avaldamise komisjoni esimees Henn Saar
 6. Häädemeeste valla vapimärgi andmine (otsuse eelnõu nr 46 )
  Ettekandja-tunnustuse avaldamise komisjoni esimees Henn Saar
 7. Volikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisus  muudatuse tegemine (otsuse eelnõu nr 47)
  Ettekandja- alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimees Aule Kink
 8. Volikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosseisus muudatuste tegemine (otsuse eelnõu nr 48)
  Ettekandja- alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees Argo Mengel
 9. Vallavara võõrandamine avaliku enampakkumuse korras (otsuse eelnõu nr 49)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 10. Häädemeeste Vallavolikogu 20.detsembri 2018 otsuse nr 81 "Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine"  muutmine (otsuse eelnõu nr 50)
  Ettekandja-vallavanem Karel Tölp
 11. Häädemeeste valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine (määruse eelnõu nr 20)
  Ettekandja-vallasekretär Ulvi Poopuu
 12. Informatsioon

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda SIIN.